Chính sách quyền riêng tư

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin sau đây:

  • Thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản (ví dụ: tên, email, số điện thoại).
  • Thông tin về thiết bị và cách bạn tương tác với website (ví dụ: địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập).

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập để:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ.
  • Gửi thông báo về tài khoản và các cập nhật.
  • Phân tích xu hướng sử dụng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi:

  • Được sự đồng ý của bạn.
  • Cần thiết để tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng.

5. Cookies và công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích việc sử dụng website.

6. Quyền của người dùng

Bạn có quyền:

  • Truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
  • Hạn chế hoặc phản đối việc xử lý thông tin của bạn.
  • Yêu cầu di chuyển dữ liệu.

7. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *