Giải Đặc Biệt Miền Trung Ăn Chắc

Soi cầu vip – Chốt số – Chắc ăn – Thắng lớn! Đặc Biệt Miền Trung

Đặc Biệt Miền TrungVới lượng khách lên đến cả ngàn người chơi mỗi ngày, chúng tôi dám đảm bảo rằng đây là website soi chuẩn xác trong các site có trên thị trường hiện nay! Chuẩn xác – Uy Tín!

Đặc Biệt Miền TrungChúng tôi đã xác định được GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG  có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

Đặc Biệt Miền TrungĐể tránh tình trạng rủi ro người chơi có thể tham khảo thêm cầu Đặc Biệt 8 Con Miền Trung

 

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-09-21
24-09-21Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 82
Trượt
23-09-21Bình Định: 79,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 45
Trượt
22-09-21Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 55
Đà Nẵng: Trúng
21-09-21Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 73
Trượt
20-09-21TT Huế: 43,
Phú Yên: 01
TT Huế: Trúng
19-09-21Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 17
Trượt
18-09-21Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 19
Trượt
17-09-21Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 27
Trượt
16-09-21Bình Định: 19,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 32
Trượt
15-09-21Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 35
Đà Nẵng: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 41
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
13-09-21TT Huế: 46,
Phú Yên: 94
Trượt
12-09-21Kon Tum: 94,
Khánh Hòa: 33
Trượt
11-09-21Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 37
Trượt
10-09-21Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 85
Trượt
09-09-21Bình Định: 17,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 22
Trượt
08-09-21Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 75
Trượt
07-09-21Quảng Nam: 99,
Đắc Lắc: 35
Trượt
06-09-21TT Huế: 38,
Phú Yên: 27
Trượt
05-09-21Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 15
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 49,
Đắc Nông: 83
Đắc Nông: Trúng
03-09-21Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 96
Trượt
02-09-21Bình Định: 99,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 49
Bình Định: Trúng
01-09-21Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 66
Đà Nẵng: Trúng
31-08-21Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 39
Trượt
30-08-21TT Huế: 39,
Phú Yên: 52
TT Huế: Trúng
29-08-21Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 45
Trượt
28-08-21Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 78
Đắc Nông: Trúng
27-08-21Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 07
Trượt
26-08-21Bình Định: 96,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 72
Trượt
17-08-21Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 48
Quảng Nam: Trúng
16-08-21TT Huế: 26,
Phú Yên: 35
Trượt
15-08-21Kon Tum: 94,
Khánh Hòa: 97
Khánh Hòa: Trúng
14-08-21Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 05
Trượt
13-08-21Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 79
Trượt
12-08-21Bình Định: 47,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 00
Trượt
27-07-21Đắc Lắc: 22Trượt
26-07-21TT Huế: 69,
Phú Yên: 30
Phú Yên: Trúng
25-07-21Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 60
Trượt
24-07-21Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 62
Đà Nẵng: Trúng
23-07-21Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 12
Trượt
22-07-21Bình Định: 03,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 29
Quảng Trị: Trúng
21-07-21Đà Nẵng: 41,
Khánh Hòa: 60
Trượt
20-07-21Đắc Lắc: 25,
Quảng Nam: 65
Trượt
19-07-21TT Huế: 02,
Phú Yên: 41
Trượt
18-07-21Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 06
Trượt
17-07-21Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 14
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
16-07-21Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 68
Trượt
15-07-21Bình Định: 37,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 98
Bình Định: Trúng
14-07-21Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 55
Trượt
13-07-21Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 01
Trượt
12-07-21TT Huế: 47,
Phú Yên: 16
Trượt
11-07-21Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 51
Trượt
10-07-21Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 40
Trượt
09-07-21Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 23
Ninh Thuận: Trúng
08-07-21Bình Định: 85,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 44
Trượt
07-07-21Đà Nẵng: 59,
Khánh Hòa: 25
Trượt
06-07-21Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 77
Trượt
05-07-21TT Huế: 32,
Phú Yên: 46
Trượt
04-07-21Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 38
Khánh Hòa: Trúng
03-07-21Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 00
Trượt
02-07-21Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 96
Ninh Thuận: Trúng
01-07-21Bình Định: 76,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 97
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
30-06-21Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 91
Trượt
29-06-21Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 02
Trượt
28-06-21TT Huế: 54,
Phú Yên: 10
Trượt
27-06-21Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 55
Trượt
26-06-21Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 60
Quảng Ngãi: Trúng
25-06-21Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 53
Ninh Thuận: Trúng
24-06-21Bình Định: 12,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 77
Bình Định: Trúng
23-06-21Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 97
Trượt
22-06-21Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 49
Trượt
21-06-21TT Huế: 42,
Phú Yên: 97
Phú Yên: Trúng
20-06-21Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 58
Khánh Hòa: Trúng
19-06-21Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 58
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
18-06-21Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 70
Trượt
17-06-21Bình Định: 43,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 76
Quảng Trị: Trúng
16-06-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 37
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-06-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 23
Đắc Lắc: Trúng
14-06-21TT Huế: 76,
Phú Yên: 79
Trượt
13-06-21Kon Tum: 89,
Khánh Hòa: 13
Trượt
12-06-21Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 90
Quảng Ngãi: Trúng
11-06-21Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 09
Gia Lai: Trúng
10-06-21Bình Định: 56,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 89
Trượt
09-06-21Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 39
Trượt
08-06-21Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 90
Đắc Lắc: Trúng
07-06-21TT Huế: 07,
Phú Yên: 12
Phú Yên: Trúng
05-06-21Đà Nẵng: 36Trượt