Giải Đặc Biệt Miền Trung Ăn Chắc

Soi cầu vip – Chốt số – Chắc ăn – Thắng lớn! Đặc Biệt Miền Trung

Đặc Biệt Miền TrungVới lượng khách lên đến cả ngàn người chơi mỗi ngày, chúng tôi dám đảm bảo rằng đây là website soi chuẩn xác trong các site có trên thị trường hiện nay! Chuẩn xác – Uy Tín!

Đặc Biệt Miền TrungChúng tôi đã xác định được GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG  có tần xuất ra cao nhất trong ngày.

Đặc Biệt Miền TrungĐể tránh tình trạng rủi ro người chơi có thể tham khảo thêm cầu Đặc Biệt 8 Con Miền Trung

 

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-03-23
25-03-23Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 83
Đắc Nông: Ăn
24-03-23Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 83
Trượt
23-03-23Bình Định: 82,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 16
Trượt
22-03-23Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 33
Trượt
21-03-23Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 74
Đắc Lắc: Win
20-03-23TT Huế: 70,
Phú Yên: 13
Trượt
19-03-23TT Huế: 47,
Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 42
Kon Tum: Win
18-03-23Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 60
Trượt
17-03-23Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 38
Trượt
16-03-23Bình Định: 19,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 78
Trượt
15-03-23Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 98
Trượt
14-03-23Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 23
Trượt
13-03-23TT Huế: 73,
Phú Yên: 21
Trượt
12-03-23TT Huế: 13,
Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 73
Kon Tum: Win
11-03-23Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 82,
Đắc Nông: 14
Trượt
10-03-23Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 38
Trượt
09-03-23Bình Định: 82,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 50
Trượt
08-03-23Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 45
Trượt
07-03-23Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 82
Trượt
06-03-23TT Huế: 04,
Phú Yên: 98
Trượt
05-03-23TT Huế: 79,
Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 22
Trượt
04-03-23Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 73
Trượt
03-03-23Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 54
Gia Lai: Trúng
02-03-23Bình Định: 24,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 88
Trượt
01-03-23Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 31
Trượt
28-02-23Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 20
Trượt
27-02-23TT Huế: 78,
Phú Yên: 98
Trượt
26-02-23TT Huế: 31,
Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 35
Trượt
25-02-23Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 32
Trượt
24-02-23Gia Lai: 62,
Ninh Thuận: 74
Trượt
23-02-23Bình Định: 81,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 92
Quảng Trị: Trúng
22-02-23Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 63
Trượt
21-02-23Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 90
Trượt
20-02-23TT Huế: 62,
Phú Yên: 39
Trượt
19-02-23TT Huế: 72,
Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 67
Trượt
18-02-23Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 88
Đà Nẵng: Ăn,
Quảng Ngãi: Ăn,
Đắc Nông: Ăn
17-02-23Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 57
Trượt
16-02-23Bình Định: 76,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 88
Quảng Bình: Ăn
15-02-23Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 75
Khánh Hòa: Trúng
14-02-23Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 81
Trượt
13-02-23TT Huế: 62,
Phú Yên: 66
Trượt
12-02-23TT Huế: 68,
Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 29
Kon Tum: Win
11-02-23Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 17
Trượt
10-02-23Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 27
Trượt
09-02-23Bình Định: 67,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 14
Quảng Trị: Trúng
08-02-23Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 33
Trượt
07-02-23Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 23
Trượt
06-02-23TT Huế: 41,
Phú Yên: 58
TT Huế: Trúng
05-02-23TT Huế: 89,
Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 52
Kon Tum: Trúng
04-02-23Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 68
Đà Nẵng: Ăn,
Đắc Nông: Trúng
03-02-23Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 13
Trượt
02-02-23Bình Định: 54,
Quảng Trị: 04,
Quảng Bình: 00
Trượt
01-02-23Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 67
Đà Nẵng: Trúng
31-01-23Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 35
Trượt
30-01-23TT Huế: 07,
Phú Yên: 95
Trượt
29-01-23TT Huế: 14,
Kon Tum: 27,
Khánh Hòa: 35
Trượt
28-01-23Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 31
Đắc Nông: Ăn
27-01-23Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 86
Trượt
26-01-23Bình Định: 17,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 81
Bình Định: Win
25-01-23Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 08
Trượt
24-01-23Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 04
Trượt
23-01-23TT Huế: 72Trượt
22-01-23TT Huế: 66,
Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 24
Khánh Hòa: Trúng
21-01-23Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 96
Quảng Ngãi: Trúng
20-01-23Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 32
Gia Lai: Win,
Ninh Thuận: Trúng
19-01-23Bình Định: 70,
Quảng Trị: 15,
Quảng Bình: 59
Bình Định: Ăn,
Quảng Bình: Trúng
18-01-23Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 36
Khánh Hòa: Win
17-01-23Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 20
Trượt
16-01-23TT Huế: 72,
Phú Yên: 47
Trượt
15-01-23TT Huế: 42,
Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 95
Trượt
14-01-23Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 62
Đà Nẵng: Ăn,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
13-01-23Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 20
Ninh Thuận: Trúng
12-01-23Bình Định: 19,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 94
Quảng Bình: Trúng
11-01-23Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 96
Đà Nẵng: Ăn,
Khánh Hòa: Trúng
10-01-23Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 90
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Ăn
09-01-23TT Huế: 81,
Phú Yên: 56
Trượt
08-01-23TT Huế: 44,
Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 37
Kon Tum: Win
07-01-23Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 91
Trượt
06-01-23Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 86
Gia Lai: Ăn,
Ninh Thuận: Win
05-01-23Bình Định: 98,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 45
Quảng Bình: Win
04-01-23Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 44
Trượt
03-01-23Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 54
Trượt
02-01-23TT Huế: 69,
Phú Yên: 92
Trượt