Điều Khoản Dịch Vụ

1. Chấp nhận điều khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

2. Mô tả dịch vụ

Website cung cấp các thông tin và công cụ phân tích kết quả xổ số. Chúng tôi không tổ chức các hoạt động cá cược hay đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Sử dụng thông tin

Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

4. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng website.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên website thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Nghiêm cấm sao chép, phân phối lại mà không được sự cho phép.

6. Tuổi sử dụng

Người dùng phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng website này.

7. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng website sau khi thay đổi đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản mới.

8. Luật áp dụng

Các điều khoản này tuân theo luật pháp Việt Nam.