Giải 8 Miền Trung Ăn Chắc

Giải 8 Miền TrungSoi Cầu Giải 8 Miền Trung Víp Nhất Hôm Nay – Siêu Chuẩn Xác

Giải 8 Miền TrungBÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Giải 8 Miền TrungCầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây GIẢ 8 MIỀN TRUNG sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé

Giải 8 Miền Trung Để trành tình trạng rủi ro do gãy cầu  người chơi có thể tham khảo thêm cầu Giải Đặc Biệt Miền Trung

Giải Tám Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
13-08-22
13-08-22Đắc Nông: 71,
Quảng Ngãi: 34,
Đà Nẵng: 52
Trượt
12-08-22Ninh Thuận: 17,
Gia Lai: 74
Trượt
11-08-22Quảng Bình: 28,
Quảng Trị: 76,
Bình Định: 81
Quảng Trị: Trúng
10-08-22Khánh Hòa: 07,
Đà Nẵng: 86
Khánh Hòa: Trúng
09-08-22Quảng Nam: 22,
Đắc Lắc: 11
Trượt
08-08-22Phú Yên: 90,
TT Huế: 70
Phú Yên: Trúng
07-08-22Khánh Hòa: 61,
Kon Tum: 79
Kon Tum: Trúng
06-08-22Đắc Nông: 38,
Quảng Ngãi: 61,
Đà Nẵng: 50
Đà Nẵng: Trúng
05-08-22Ninh Thuận: 86,
Gia Lai: 97
Trượt
04-08-22Quảng Bình: 37,
Quảng Trị: 29,
Bình Định: 12
Quảng Bình: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
03-08-22Khánh Hòa: 93,
Đà Nẵng: 38
Trượt
02-08-22Quảng Nam: 34,
Đắc Lắc: 80
Trượt
01-08-22Phú Yên: 90,
TT Huế: 51
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
31-07-22Khánh Hòa: 56,
Kon Tum: 91
Trượt
30-07-22Đắc Nông: 20,
Quảng Ngãi: 94,
Đà Nẵng: 00
Trượt
29-07-22Ninh Thuận: 99,
Gia Lai: 97
Trượt
28-07-22Quảng Bình: 85,
Quảng Trị: 17,
Bình Định: 10
Quảng Bình: Trúng,
Bình Định: Trúng
27-07-22Khánh Hòa: 21,
Đà Nẵng: 52
Trượt
26-07-22Quảng Nam: 59,
Đắc Lắc: 96
Trượt
25-07-22Phú Yên: 55,
TT Huế: 38
Trượt
24-07-22Khánh Hòa: 33,
Kon Tum: 46
Trượt
23-07-22Đắc Nông: 84,
Quảng Ngãi: 86,
Đà Nẵng: 32
Đắc Nông: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
22-07-22Ninh Thuận: 47,
Gia Lai: 40
Ninh Thuận: Trúng
21-07-22Quảng Bình: 86,
Quảng Trị: 74,
Bình Định: 58
Quảng Trị: Trúng
20-07-22Khánh Hòa: 12,
Đà Nẵng: 38
Trượt
19-07-22Quảng Nam: 37,
Đắc Lắc: 66
Quảng Nam: Trúng
18-07-22Phú Yên: 17,
TT Huế: 01
Phú Yên: Trúng
17-07-22Khánh Hòa: 05,
Kon Tum: 92
Khánh Hòa: Trúng
16-07-22Đắc Nông: 01,
Quảng Ngãi: 99,
Đà Nẵng: 04
Trượt
15-07-22Ninh Thuận: 16,
Gia Lai: 73
Ninh Thuận: Trúng
14-07-22Quảng Bình: 01,
Quảng Trị: 71,
Bình Định: 01
Trượt
13-07-22Khánh Hòa: 22,
Đà Nẵng: 93
Trượt
12-07-22Quảng Nam: 48,
Đắc Lắc: 20
Trượt
11-07-22Phú Yên: 18,
TT Huế: 59
Phú Yên: Trúng
10-07-22Khánh Hòa: 30,
Kon Tum: 36
Kon Tum: Trúng
09-07-22Đắc Nông: 06,
Quảng Ngãi: 43,
Đà Nẵng: 84
Đắc Nông: Trúng
08-07-22Ninh Thuận: 91,
Gia Lai: 37
Gia Lai: Trúng
07-07-22Quảng Bình: 50,
Quảng Trị: 77,
Bình Định: 86
Quảng Bình: Trúng
06-07-22Khánh Hòa: 86,
Đà Nẵng: 28
Trượt
05-07-22Quảng Nam: 09,
Đắc Lắc: 46
Trượt
04-07-22Phú Yên: 40,
TT Huế: 99
Phú Yên: Trúng
03-07-22Khánh Hòa: 71,
Kon Tum: 31
Trượt
02-07-22Đắc Nông: 06,
Quảng Ngãi: 84,
Đà Nẵng: 53
Trượt
01-07-22Ninh Thuận: 69,
Gia Lai: 34
Ninh Thuận: Trúng
30-06-22Quảng Bình: 70,
Quảng Trị: 97,
Bình Định: 05
Trượt
29-06-22Khánh Hòa: 45,
Đà Nẵng: 98
Trượt
28-06-22Quảng Nam: 81,
Đắc Lắc: 22
Quảng Nam: Trúng
27-06-22Phú Yên: 56,
TT Huế: 47
Trượt
26-06-22Khánh Hòa: 33,
Kon Tum: 26
Khánh Hòa: Trúng
25-06-22Đắc Nông: 12,
Quảng Ngãi: 88,
Đà Nẵng: 83
Trượt
24-06-22Ninh Thuận: 43,
Gia Lai: 68
Trượt
23-06-22Quảng Bình: 26,
Quảng Trị: 07,
Bình Định: 31
Trượt
22-06-22Khánh Hòa: 94,
Đà Nẵng: 76
Đà Nẵng: Trúng
21-06-22Quảng Nam: 43,
Đắc Lắc: 81
Đắc Lắc: Trúng
20-06-22Phú Yên: 88,
TT Huế: 80
TT Huế: Trúng
19-06-22Khánh Hòa: 48,
Kon Tum: 13
Trượt
18-06-22Đắc Nông: 57,
Quảng Ngãi: 83,
Đà Nẵng: 07
Đà Nẵng: Trúng
17-06-22Ninh Thuận: 87,
Gia Lai: 13
Ninh Thuận: Trúng
16-06-22Quảng Bình: 05,
Quảng Trị: 30,
Bình Định: 25
Bình Định: Trúng
15-06-22Khánh Hòa: 15,
Đà Nẵng: 45
Trượt
14-06-22Quảng Nam: 48,
Đắc Lắc: 57
Quảng Nam: Trúng
13-06-22Phú Yên: 22,
TT Huế: 62
Trượt
12-06-22Khánh Hòa: 29,
Kon Tum: 58
Khánh Hòa: Trúng
11-06-22Đắc Nông: 00,
Quảng Ngãi: 06,
Đà Nẵng: 59
Đắc Nông: Trúng
10-06-22Ninh Thuận: 04,
Gia Lai: 15
Ninh Thuận: Trúng
09-06-22Quảng Bình: 87,
Quảng Trị: 23,
Bình Định: 76
Trượt
08-06-22Khánh Hòa: 27,
Đà Nẵng: 94
Đà Nẵng: Trúng
07-06-22Quảng Nam: 14,
Đắc Lắc: 91
Trượt
06-06-22Phú Yên: 29,
TT Huế: 35
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
05-06-22Khánh Hòa: 18,
Kon Tum: 85
Kon Tum: Trúng
04-06-22Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 55
Trượt
03-06-22Ninh Thuận: 58,
Gia Lai: 86
Gia Lai: Trúng
02-06-22Quảng Bình: 27,
Quảng Trị: 13,
Bình Định: 14
Bình Định: Trúng
01-06-22Khánh Hòa: 76,
Đà Nẵng: 85
Khánh Hòa: Trúng
31-05-22Quảng Nam: 51,
Đắc Lắc: 05
Trượt
30-05-22Phú Yên: 59,
TT Huế: 88
Phú Yên: Trúng
29-05-22Khánh Hòa: 99,
Kon Tum: 74
Trượt
28-05-22Đắc Nông: 16,
Quảng Ngãi: 76,
Đà Nẵng: 32
Đắc Nông: Trúng
27-05-22Ninh Thuận: 54,
Gia Lai: 29
Ninh Thuận: Trúng
26-05-22Quảng Trị: 57,
Bình Định: 14,
Quảng Bình: 61
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
25-05-22Khánh Hòa: 00,
Đà Nẵng: 04
Trượt
24-05-22Quảng Nam: 36,
Đắc Lắc: 46
Đắc Lắc: Trúng
23-05-22Phú Yên: 49,
TT Huế: 16
Phú Yên: Trúng
22-05-22Khánh Hòa: 32,
Kon Tum: 82
Trượt
21-05-22Đắc Nông: 85,
Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 84
Trượt
20-05-22Ninh Thuận: 89,
Gia Lai: 00
Ninh Thuận: Trúng
19-05-22Quảng Bình: 40,
Bình Định: 92,
Quảng Trị: 67
Quảng Trị: Trúng