Giải 8 Miền Trung Ăn Chắc

Giải 8 Miền TrungSoi Cầu Giải 8 Miền Trung Víp Nhất Hôm Nay – Siêu Chuẩn Xác

Giải 8 Miền TrungBÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.
Giải 8 Miền TrungCầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây GIẢ 8 MIỀN TRUNG sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé

Giải 8 Miền Trung Để trành tình trạng rủi ro do gãy cầu  người chơi có thể tham khảo thêm cầu Giải Đặc Biệt Miền Trung

Giải Tám Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
25-09-21
24-09-21Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 96
Trượt
23-09-21Bình Định: 35,
Quảng Trị: 32,
Quảng Bình: 68
Trượt
22-09-21Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 75
Trượt
21-09-21Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 97
Quảng Nam: Trúng
20-09-21TT Huế: 91,
Phú Yên: 46
Trượt
19-09-21Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 11
Khánh Hòa: Trúng
18-09-21Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 47
Trượt
17-09-21Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 94
Trượt
16-09-21Bình Định: 34,
Quảng Trị: 96,
Quảng Bình: 29
Trượt
15-09-21Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 19
Khánh Hòa: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 97
Trượt
13-09-21TT Huế: 73,
Phú Yên: 77
TT Huế: Trúng
12-09-21Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 63
Trượt
11-09-21Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 01
Trượt
10-09-21Gia Lai: 53,
Ninh Thuận: 77
Trượt
09-09-21Bình Định: 88,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 80
Trượt
08-09-21Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 42
Trượt
07-09-21Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 37
Quảng Nam: Trúng
06-09-21TT Huế: 04,
Phú Yên: 62
Trượt
05-09-21Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 47
Khánh Hòa: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 46,
Đắc Nông: 79
Trượt
03-09-21Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 41
Trượt
02-09-21Bình Định: 68,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 01
Bình Định: Trúng
01-09-21Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 61
Đà Nẵng: Trúng
31-08-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 36
Trượt
30-08-21TT Huế: 76,
Phú Yên: 66
TT Huế: Trúng
29-08-21Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 45
Trượt
28-08-21Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 95
Đắc Nông: Trúng
27-08-21Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 60
Ninh Thuận: Trúng
26-08-21Bình Định: 05,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 31
Quảng Bình: Trúng
17-08-21Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 10
Đắc Lắc: Trúng
16-08-21TT Huế: 08,
Phú Yên: 58
Trượt
15-08-21Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 10
Trượt
14-08-21Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 10
Đà Nẵng: Trúng
13-08-21Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 81
Trượt
12-08-21Bình Định: 72,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 32
Trượt
27-07-21Đắc Lắc: Đắc Lắc: Trúng
26-07-21TT Huế: 87,
Phú Yên: 87
Trượt
25-07-21Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 13
Kon Tum: Trúng
24-07-21Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 80
Trượt
23-07-21Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 37
Trượt
22-07-21Bình Định: 14,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 87
Quảng Bình: Trúng
21-07-21Đà Nẵng: 31,
Khánh Hòa: 81
Trượt
20-07-21Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 48
Trượt
19-07-21TT Huế: 61,
Phú Yên: 36
Trượt
18-07-21Kon Tum: 23,
Khánh Hòa: 00
Trượt
17-07-21Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 38
Đắc Nông: Trúng
16-07-21Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 14
Trượt
15-07-21Bình Định: 36,
Quảng Trị: 17,
Quảng Bình: 17
Quảng Bình: Trúng
14-07-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 19
Trượt
13-07-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 63
Trượt
12-07-21TT Huế: 30,
Phú Yên: 32
Trượt
11-07-21Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 32
Trượt
10-07-21Đà Nẵng: 40,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 75
Trượt
09-07-21Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 57
Trượt
08-07-21Bình Định: 38,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 99
Bình Định: Trúng
07-07-21Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 61
Trượt
06-07-21Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 46
Trượt
05-07-21TT Huế: 63,
Phú Yên: 98
Phú Yên: Trúng
04-07-21Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 33
Trượt
03-07-21Đà Nẵng: 33,
Quảng Ngãi: 62,
Đắc Nông: 18
Trượt
02-07-21Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 92
Trượt
01-07-21Bình Định: 77,
Quảng Trị: 98,
Quảng Bình: 23
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
30-06-21Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 27
Trượt
29-06-21Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 48
Đắc Lắc: Trúng
28-06-21TT Huế: 01,
Phú Yên: 23
Trượt
27-06-21Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 16
Khánh Hòa: Trúng
26-06-21Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 01
Trượt
25-06-21Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 24
Gia Lai: Trúng
24-06-21Bình Định: 41,
Quảng Trị: 91,
Quảng Bình: 77
Quảng Bình: Trúng
23-06-21Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 75
Khánh Hòa: Trúng
22-06-21Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 57
Quảng Nam: Trúng
21-06-21TT Huế: 24,
Phú Yên: 74
Trượt
20-06-21Kon Tum: 25,
Khánh Hòa: 05
Trượt
19-06-21Đà Nẵng: 71,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 28
Trượt
18-06-21Gia Lai: 29,
Ninh Thuận: 73
Gia Lai: Trúng
17-06-21Bình Định: 15,
Quảng Trị: 89,
Quảng Bình: 91
Trượt
16-06-21Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 97
Khánh Hòa: Trúng
15-06-21Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 30
Quảng Nam: Trúng
14-06-21Phú Yên: 47,
TT Huế: 55
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
13-06-21Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 41
Trượt
12-06-21Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 10
Quảng Ngãi: Trúng
11-06-21Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 95
Gia Lai: Trúng
10-06-21Bình Định: 80,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 17
Quảng Bình: Trúng
09-06-21Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 18
Khánh Hòa: Trúng
08-06-21Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 54
Đắc Lắc: Trúng
07-06-21TT Huế: 51,
Phú Yên: 60
Trượt
05-06-21Đà Nẵng: 11Đà Nẵng: Trúng