Giải đặc biệt Miền Nam Ăn Chắc

Giải Đặc Biệt Miền NamHiện tại trang đã chốt chuẩn cầu Giải Đặc Biệt Miền Nam

Giải Đặc Biệt Miền NamCơ hội ngon ăn và trúng to đang chờ bạn lấy số..Bạn chơi rất nhiều cầu khác nhau, Nhưng thật tiếc nếu bỏ qua cầu Giải Đặc Biệt Miền Nam hôm nay,
Giải Đặc Biệt Miền Nam Để trành tình trạng rủi ro do gãy cầu  người chơi có thể tham khảo thêm cầu Giải 8 Miền Nam

Đề Đặc Biệt Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-03-23
25-03-23Hậu Giang: 56,
Bình Phước: 22,
Long An: 15,
TP HCM: 13
Trượt
24-03-23Trà Vinh: 92,
Bình Dương: 52,
Vĩnh Long: 04
Bình Dương: Ăn
23-03-23Bình Thuận: 21,
An Giang: 22,
Tây Ninh: 73
Trượt
22-03-23Sóc Trăng: 51,
Cần Thơ: 53,
Đồng Nai: 82
Trượt
21-03-23Bạc Liêu: 11,
Vũng Tàu: 18,
Bến Tre: 70
Vũng Tàu: Trúng
20-03-23Cà Mau: 47,
Đồng Tháp: 64,
TP HCM: 93
Trượt
19-03-23Đà Lạt: 43,
Kiên Giang: 71,
Tiền Giang: 18
Kiên Giang: Win
18-03-23Hậu Giang: 48,
Bình Phước: 48,
Long An: 83,
TP HCM: 89
Trượt
17-03-23Trà Vinh: 86,
Bình Dương: 56,
Vĩnh Long: 90
Bình Dương: Ăn
16-03-23Bình Thuận: 05,
An Giang: 70,
Tây Ninh: 93
Trượt
15-03-23Sóc Trăng: 13,
Cần Thơ: 51,
Đồng Nai: 30
Trượt
14-03-23Bạc Liêu: 92,
Vũng Tàu: 17,
Bến Tre: 40
Trượt
13-03-23Cà Mau: 79,
Đồng Tháp: 97,
TP HCM: 36
Cà Mau: Ăn
12-03-23Đà Lạt: 46,
Kiên Giang: 04,
Tiền Giang: 54
Trượt
11-03-23Hậu Giang: 31,
Bình Phước: 25,
Long An: 94,
TP HCM: 65
TP HCM: Trúng
10-03-23Trà Vinh: 78,
Bình Dương: 57,
Vĩnh Long: 68
Bình Dương: Win
09-03-23Bình Thuận: 12,
An Giang: 90,
Tây Ninh: 99
Trượt
08-03-23Sóc Trăng: 14,
Cần Thơ: 65,
Đồng Nai: 74
Trượt
07-03-23Bạc Liêu: 72,
Vũng Tàu: 46,
Bến Tre: 31
Trượt
06-03-23Cà Mau: 39,
Đồng Tháp: 50,
TP HCM: 69
Trượt
05-03-23Đà Lạt: 35,
Kiên Giang: 29,
Tiền Giang: 87
Trượt
04-03-23Hậu Giang: 80,
Bình Phước: 09,
Long An: 29,
TP HCM: 14
Hậu Giang: Win
03-03-23Trà Vinh: 53,
Bình Dương: 48,
Vĩnh Long: 02
Vĩnh Long: Trúng
02-03-23Bình Thuận: 38,
An Giang: 66,
Tây Ninh: 10
Bình Thuận: Ăn,
An Giang: Ăn
01-03-23Sóc Trăng: 56,
Cần Thơ: 89,
Đồng Nai: 27
Trượt
28-02-23Bạc Liêu: 86,
Vũng Tàu: 18,
Bến Tre: 15
Trượt
27-02-23Cà Mau: 31,
Đồng Tháp: 35,
TP HCM: 57
Trượt
26-02-23Đà Lạt: 69,
Kiên Giang: 89,
Tiền Giang: 70
Trượt
25-02-23Hậu Giang: 96,
Bình Phước: 80,
Long An: 45,
TP HCM: 36
Trượt
24-02-23Trà Vinh: 37,
Bình Dương: 21,
Vĩnh Long: 41
Vĩnh Long: Win
23-02-23Bình Thuận: 12,
An Giang: 78,
Tây Ninh: 35
Trượt
22-02-23Sóc Trăng: 75,
Cần Thơ: 12,
Đồng Nai: 29
Trượt
21-02-23Bạc Liêu: 38,
Vũng Tàu: 86,
Bến Tre: 69
Vũng Tàu: Win
20-02-23Cà Mau: 11,
Đồng Tháp: 91,
TP HCM: 81
Trượt
19-02-23Đà Lạt: 72,
Kiên Giang: 48,
Tiền Giang: 23
Trượt
18-02-23TP HCM: 35,
Long An: 58,
Hậu Giang: 31,
Bình Phước: 58
Hậu Giang: Win
17-02-23Trà Vinh: 38,
Bình Dương: 48,
Vĩnh Long: 29
Trượt
16-02-23Bình Thuận: 89,
An Giang: 66,
Tây Ninh: 96
An Giang: Trúng
15-02-23Sóc Trăng: 18,
Cần Thơ: 41,
Đồng Nai: 38
Sóc Trăng: Ăn,
Cần Thơ: Ăn
14-02-23Bạc Liêu: 67,
Vũng Tàu: 25,
Bến Tre: 94
Trượt
13-02-23Cà Mau: 71,
Đồng Tháp: 51,
TP HCM: 63
Cà Mau: Win
12-02-23Đà Lạt: 98,
Kiên Giang: 78,
Tiền Giang: 56
Đà Lạt: Win,
Tiền Giang: Ăn
11-02-23Hậu Giang: 51,
Bình Phước: 79,
Long An: 14,
TP HCM: 23
Trượt
10-02-23Trà Vinh: 41,
Bình Dương: 89,
Vĩnh Long: 07
Trượt
09-02-23Bình Thuận: 96,
An Giang: 94,
Tây Ninh: 57
Bình Thuận: Win
08-02-23Sóc Trăng: 56,
Cần Thơ: 78,
Đồng Nai: 43
Trượt
07-02-23Bạc Liêu: 38,
Vũng Tàu: 75,
Bến Tre: 89
Bạc Liêu: Win
06-02-23Cà Mau: 89,
Đồng Tháp: 46,
TP HCM: 96
Đồng Tháp: Win,
TP HCM: Ăn
05-02-23Đà Lạt: 11,
Kiên Giang: 02,
Tiền Giang: 90
Trượt
04-02-23Hậu Giang: 42,
Bình Phước: 00,
Long An: 76,
TP HCM: 91
Bình Phước: Ăn,
Long An: Win
03-02-23Trà Vinh: 56,
Bình Dương: 57,
Vĩnh Long: 65
Trà Vinh: Win
02-02-23Bình Thuận: 32,
An Giang: 15,
Tây Ninh: 62
Trượt
01-02-23Sóc Trăng: 92,
Cần Thơ: 61,
Đồng Nai: 22
Sóc Trăng: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
31-01-23Bến Tre: 48,
Vũng Tàu: 89,
Bạc Liêu: 07
Vũng Tàu: Trúng
30-01-23Cà Mau: 51,
Đồng Tháp: 99,
TP HCM: 32
TP HCM: Win
29-01-23Đà Lạt: 11,
Kiên Giang: 43,
Tiền Giang: 48
Kiên Giang: Win
28-01-23Hậu Giang: 39,
Bình Phước: 73,
Long An: 95,
TP HCM: 55
Trượt
27-01-23Trà Vinh: 96,
Bình Dương: 31,
Vĩnh Long: 65
Trà Vinh: Win,
Bình Dương: Trúng,
Vĩnh Long: Trúng
26-01-23Bình Thuận: 02,
An Giang: 90,
Tây Ninh: 50
Trượt
25-01-23Sóc Trăng: 96,
Cần Thơ: 71,
Đồng Nai: 01
Đồng Nai: Win
24-01-23Bạc Liêu: 01,
Vũng Tàu: 74,
Bến Tre: 55
Bến Tre: Trúng
23-01-23Cà Mau: 12,
Đồng Tháp: 13,
TP HCM: 39
Trượt
22-01-23Kiên Giang: 99,
Tiền Giang: 17,
Đà Lạt: 02
Tiền Giang: Win
21-01-23Long An: 55,
Bình Phước: 80
Trượt